Home / Sản Phẩm / Xe Tải (page 2)

Xe Tải

Xe Tải Hyundai HD72 – Tải Trọng 3,5 Tấn

xe-tải-hyundai-hd65-mui-bạt1-460x300

Công ty ô tô Tiến Phát Đại Lý Cấp 3S Hyundai TPHCM Chuyên phân phối các loại xe tải, xe ben, phụ tùng xe tải được nhập khẩu, lắp ráp trong nước. Xin giới thiệu dòng xe Tải Hyundai HD72, tải trọng 3,5 Tấn.    Tải Hyundai HD72, tải trọng 3,5 ...

Xem thêm

Xe Tải Hyundai HD65 – Tải Trọng 2,5 Tấn

hyundai-hd65-thung-dong-lanh

Công ty ô tô Tiến Phát Đại Lý Cấp 3S Hyundai TPHCM Chuyên phân phối các loại xe tải, xe ben, phụ tùng xe tải được nhập khẩu, lắp ráp trong nước. Xin giới thiệu dòng xe Tải Hyundai HD65, tải trọng 2,5 Tấn.    Tải Hyundai HD65, tải trọng 2,5 ...

Xem thêm

Xe Tải Veam Hyundai VT100 – Tải Trọng 990 Kg

IMG_1402

Công ty ô tô Tiến Phát Đại Lý Cấp 3S Veam-Motor TPHCM Chuyên phân phối các loại xe tải, xe ben, phụ tùng xe tải được nhập khẩu, lắp ráp trong nước. Xin giới thiệu dòng xe Tải Veam VT100, tải trọng 990 Kg – Vào Thành Phố ban ngày.    Xe ...

Xem thêm

Xe Tải Veam Hyundai VT125 – Tải Trọng 1,25 Tấn

IMG_1091

Công ty ô tô Tiến Phát Đại Lý Cấp 3S Veam-Motor TPHCM Chuyên phân phối các loại xe tải, xe ben, phụ tùng xe tải được nhập khẩu, lắp ráp trong nước. Xin giới thiệu dòng xe Tải Veam VT125, tải trọng 1,25 tấn – Vào Thành Phố ban ngày.    Xe ...

Xem thêm

Xe Tải Veam Hyundai VT150 – Tải Trọng 1,5 Tấn

IMG_2943

Công ty ô tô Tiến Phát Đại Lý Cấp 3S Veam-Motor TPHCM Chuyên phân phối các loại xe tải, xe ben, phụ tùng xe tải được nhập khẩu, lắp ráp trong nước. Xin giới thiệu dòng xe Tải Veam VT150, tải trọng 1,5 tấn – Vào Thành Phố ban ngày.    Xe ...

Xem thêm

Xe Tải Veam Hyundai VT490 – Tải Trọng 5 Tấn

IMG_0531

Công ty ô tô Tiến Phát Đại Lý Cấp 3S Veam-Motor TPHCM Chuyên phân phối các loại xe tải, xe ben, phụ tùng xe tải được nhập khẩu, lắp ráp trong nước. Xin giới thiệu dòng xe Tải Veam VT490, tải trọng 5 tấn – Động cơ Hyundai.    Xe tải ...

Xem thêm

Xe Tải Veam VT651 – 6,5 Tấn Động cơ Nissan

vt651

Công ty ô tô Tiến Phát Đại Lý Cấp 3S Veam-Motor TPHCM Chuyên phân phối các loại xe tải, xe ben, phụ tùng xe tải được nhập khẩu, lắp ráp trong nước. Xin giới thiệu dòng xe Tải Veam VT651, tải trọng 6,5 tấn.    Xe tải Veam VT651 tải trọng 6,5 tấn, ...

Xem thêm

Xe Tải Veam VT650 – 6,5 Tấn Động cơ Nissan

vt650

Công ty ô tô Tiến Phát Đại Lý Cấp 3S Veam-Motor TPHCM Chuyên phân phối các loại xe tải, xe ben, phụ tùng xe tải được nhập khẩu, lắp ráp trong nước. Xin giới thiệu dòng xe Tải Veam VT650, tải trọng 6,5 tấn.    Xe tải Veam VT650 tải trọng 6,5 tấn, ...

Xem thêm

Xe Tải Veam Hyundai VT750 – Tải Trọng 7,5 Tấn

vt750

Công ty ô tô Tiến Phát Đại Lý Cấp 3S Veam-Motor TPHCM Chuyên phân phối các loại xe tải, xe ben, phụ tùng xe tải được nhập khẩu, lắp ráp trong nước. Xin giới thiệu dòng xe Tải Veam VT750, tải trọng 7,5 tấn – Động cơ Hyundai.    Xe tải ...

Xem thêm