Home / Sản Phẩm / Xe Ben / Xe Ben Veam

Xe Ben Veam

Xe Ben Veam Hyundai VB100 – Tải Trọng 1 Tấn

vb100

Công ty ô tô Tiến Phát Đại Lý Cấp 3S Veam-Motor TPHCM Chuyên phân phối các loại xe tải, xe ben, phụ tùng xe tải được nhập khẩu, lắp ráp trong nước. Xin giới thiệu dòng xe Ben VB100, tải trọng 1 tấn – Động cơ Hyundai – Vào Thành ...

Xem thêm

Xe Ben Veam Hyundai VT125 – Tải Trọng 1,25 Tấn

vb1502

Công ty ô tô Tiến Phát Đại Lý Cấp 3S Veam-Motor TPHCM Chuyên phân phối các loại xe tải, xe ben, phụ tùng xe tải được nhập khẩu, lắp ráp trong nước. Xin giới thiệu dòng xe Ben VB125, tải trọng 1.25 tấn – Động cơ Hyundai – Vào Thành ...

Xem thêm

Xe Ben Veam Hyundai VB150 – Tải Trọng 1,5 Tấn

vb1505

Công ty ô tô Tiến Phát Đại Lý Cấp 3S Veam-Motor TPHCM Chuyên phân phối các loại xe tải, xe ben, phụ tùng xe tải được nhập khẩu, lắp ráp trong nước. Xin giới thiệu dòng xe Ben VB150, tải trọng 1.5 tấn – Động cơ Hyundai – Vào Thành ...

Xem thêm

Xe Ben Veam Hyundai VB350 – Tải Trọng 3,5 Tấn

IMG_2842

Công ty ô tô Tiến Phát Đại Lý Cấp 3S Veam-Motor TPHCM Chuyên phân phối các loại xe tải, xe ben, phụ tùng xe tải được nhập khẩu, lắp ráp trong nước. Xin giới thiệu dòng xe Ben VB350, tải trọng 3,5 tấn – Động cơ Hyundai.    Xe ben ...

Xem thêm

Xe Ben Veam VB650 – 6,5 Tấn Động cơ Nissan

vb6504

Công ty ô tô Tiến Phát Đại Lý Cấp 3S Veam-Motor TPHCM Chuyên phân phối các loại xe tải, xe ben, phụ tùng xe tải được nhập khẩu, lắp ráp trong nước. Xin giới thiệu dòng xe Ben VB650, tải trọng 6,5 tấn.    Xe ben Veam VB650 tải trọng ...

Xem thêm

Xe Ben Veam VB980 – Tải Trọng 8 Tấn

vb980

Công ty ô tô Tiến Phát Đại Lý Cấp 3S Veam-Motor TPHCM Chuyên phân phối các loại xe tải, xe ben, phụ tùng xe tải được nhập khẩu, lắp ráp trong nước. Xin giới thiệu dòng xe Ben VB980, tải trọng 11 tấn.    Xe ben Veam VB980 tải trọng ...

Xem thêm

Xe Ben Veam VB1110 – Tải Trọng 11 Tấn

IMG_2890

Công ty ô tô Tiến Phát Đại Lý Cấp 3S Veam-Motor TPHCM Chuyên phân phối các loại xe tải, xe ben, phụ tùng xe tải được nhập khẩu, lắp ráp trong nước. Xin giới thiệu dòng xe Ben VB1110, tải trọng 11 tấn.    Xe ben Veam VB1110 tải trọng ...

Xem thêm