Home / Sản Phẩm (page 3)

Sản Phẩm

Xe Tải Veam Hyundai VT490 – Tải Trọng 5 Tấn

IMG_0531

Công ty ô tô Tiến Phát Đại Lý Cấp 3S Veam-Motor TPHCM Chuyên phân phối các loại xe tải, xe ben, phụ tùng xe tải được nhập khẩu, lắp ráp trong nước. Xin giới thiệu dòng xe Tải Veam VT490, tải trọng 5 tấn – Động cơ Hyundai.    Xe tải ...

Xem thêm

Xe Tải Veam VT651 – 6,5 Tấn Động cơ Nissan

vt651

Công ty ô tô Tiến Phát Đại Lý Cấp 3S Veam-Motor TPHCM Chuyên phân phối các loại xe tải, xe ben, phụ tùng xe tải được nhập khẩu, lắp ráp trong nước. Xin giới thiệu dòng xe Tải Veam VT651, tải trọng 6,5 tấn.    Xe tải Veam VT651 tải trọng 6.5 tấn, ...

Xem thêm

Xe Tải Veam VT650 – 6,5 Tấn Động cơ Nissan

vt650

Công ty ô tô Tiến Phát Đại Lý Cấp 3S Veam-Motor TPHCM Chuyên phân phối các loại xe tải, xe ben, phụ tùng xe tải được nhập khẩu, lắp ráp trong nước. Xin giới thiệu dòng xe Tải Veam VT650, tải trọng 6,5 tấn.    Xe tải Veam VT650 tải trọng 6.5 tấn, ...

Xem thêm

Xe Tải Veam Hyundai VT750 – Tải Trọng 7,5 Tấn

vt750

Công ty ô tô Tiến Phát Đại Lý Cấp 3S Veam-Motor TPHCM Chuyên phân phối các loại xe tải, xe ben, phụ tùng xe tải được nhập khẩu, lắp ráp trong nước. Xin giới thiệu dòng xe Tải Veam VT750, tải trọng 7,5 tấn – Động cơ Hyundai.    Xe tải ...

Xem thêm

Xe Tải Veam Hyundai VT255 – 2,5 Tấn

IMG_1182

Công ty ô tô Tiến Phát Đại Lý Cấp 3S Veam-Motor TPHCM Chuyên phân phối các loại xe tải, xe ben, phụ tùng xe tải được nhập khẩu, lắp ráp trong nước. Xin giới thiệu dòng xe Tải Veam VT255, tải trọng 2,5 tấn – Động cơ Hyundai.    Xe tải ...

Xem thêm

Xe Tải Veam VT498 – 5 Tấn Động cơ Nissan

vt498

Công ty ô tô Tiến Phát Đại Lý Cấp 3S Veam-Motor TPHCM Chuyên phân phối các loại xe tải, xe ben, phụ tùng xe tải được nhập khẩu, lắp ráp trong nước. Xin giới thiệu dòng xe Tải Veam VT498, tải trọng 5 tấn.    Xe tải Veam VT498 tải trọng 5 tấn, ...

Xem thêm

Xe Tải Veam VT500 – 5 Tấn, Động cơ Nissan

vt500

Công ty ô tô Tiến Phát Đại Lý Cấp 3S Veam-Motor TPHCM Chuyên phân phối các loại xe tải, xe ben, phụ tùng xe tải được nhập khẩu, lắp ráp trong nước. Xin giới thiệu dòng xe Tải Veam VT500, tải trọng 5 tấn.    Xe tải Veam VT500 tải trọng 5 tấn, ...

Xem thêm

Xe Ben Veam Hyundai VB100 – Tải Trọng 1 Tấn

vb100

Công ty ô tô Tiến Phát Đại Lý Cấp 3S Veam-Motor TPHCM Chuyên phân phối các loại xe tải, xe ben, phụ tùng xe tải được nhập khẩu, lắp ráp trong nước. Xin giới thiệu dòng xe Ben VB100, tải trọng 1 tấn – Động cơ Hyundai – Vào Thành ...

Xem thêm

Xe Ben Veam Hyundai VT125 – Tải Trọng 1,25 Tấn

vb1502

Công ty ô tô Tiến Phát Đại Lý Cấp 3S Veam-Motor TPHCM Chuyên phân phối các loại xe tải, xe ben, phụ tùng xe tải được nhập khẩu, lắp ráp trong nước. Xin giới thiệu dòng xe Ben VB125, tải trọng 1.25 tấn – Động cơ Hyundai – Vào Thành ...

Xem thêm